HET HERSTELTRAJECT

Hoe gaat het in z’n werk?

Na aanmelding door de verzekeraar en/of belangenbehartiger wordt er telefonisch contact met je opgenomen om een afspraak in te plannen voor het intakegesprek met de herstelarts. Dit gesprek zal met behulp van videobellen plaatsvinden.

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang je een vragenlijst en een medische volmacht. Belangrijk is dat je deze stukken binnen één week ingevuld aan ons hebt teruggestuurd.

Aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst kan de herstelarts besluiten om bijvoorbeeld een psycholoog of fysiotherapeut te laten aansluiten bij de intake om op die manier meteen stappen te kunnen maken in jouw hersteltraject.

Op basis van het intakegesprek wordt er een mail gestuurd naar jou, de verzekeraar en eventueel andere betrokken partijen met daarin het voorgestelde herstelplan. Als er ook een bedrijfsarts is ingeschakeld, dan zal de herstelarts met deze contact leggen om er voor te zorgen dat het hersteltraject goed aansluit op het reeds ingezette Poortwachtertraject.

De herstelportalen

Op basis van het herstelplan kan de herstelarts een van de onderstaande portalen openen:

Het regieportaal

De herstelarts monitort samen met jou de al lopende onderzoeken en behandelingen. Mogelijk heeft de herstelarts dan ook contact met de behandelaar om over de meest ideale herstelmethodiek te overleggen. Maandelijks zal de herstelarts telefonisch contact met jou hebben om te vragen hoe tevreden je bent over de ingezette herstelacties.

Het interventieportaal

De herstelarts besluit in overleg met jou, de lopende behandeling te beëindigen en stelt een alternatief behandeltraject voor. Ook nu blijft de herstelarts maandelijks telefonisch contact met je hebben en monitort zij de progressie.

Bij afronding van het traject bij Mijn Herstelportaal wordt er een eindgesprek ingepland met de herstelarts. Dit zal plaatsvinden middels videobellen. De uitkomsten zullen worden verwerkt in een laatste versie van het herstelplan met daarin ook een advies aangaande het toekomstige herstel.